Агрономічний супровід

 1. Відбір зразків грунту з прив'язкою до GPS.
 2. Аналіз грунту.
 3. Розрахунок рекомендованого мінерального живлення під плановану врожайність на основі аналізу ґрунту.
 4. Виїзд агронома-спеціаліста та аналіз поточного стану поля.
 5. Корекція мінерального живлення в період вегетації за результатами обстеження поля і агрокліматичних умов.

Відбір ґрунтових проб за координатами

image

Об’єктивність і точність результатів агрохімічного обстеження ґрунтів суттєво залежить від правильного визначення місць для відбору проб. Традиційні схеми відбору зразків ґрунту за методом конверта, змійки чи за рендомізованим (випадковим) методом не забезпечують повного відображення властивостей ґрунтового покриву, як такого, а надто – в умовах складного рельєфу. Відбір проб ґрунту методом накладання сітки на ділянках площею 3-5 га не дає об'єктивного результату, адже на ділянці може бути декілька ґрунтових виділів. Окрім того, це призводить до невиправданих витрат через збільшення кількості проб.

За технологією нашої компанії відбір зразків ґрунту, їх місце та кількість, визначаються з урахуванням ґрунтових відмін, які знаходяться в межах поля чи ділянки. Місця, де проходить відбір проб ґрунту для агрохімічного обстеження, визначаються заздалегідь, до виїзду в поле, на основі архівних матеріалів ґрунтового обстеження та космічних знімків надвисокої роздільної здатності. Кожна точка відбору зразка фіксується в системі географічних координат, що забезпечує можливість повторних обстежень за цими ж точками і проведення реального моніторингу динаміки родючості ґрунтів. Крім того, застосування новітніх технологій дозволяє ефективно проводити відбір проб ґрунту цілодобово і у будь-який сезон, навіть взимку, а продуктивність польових робіт становить 1-2 тис. гектар на добу!

Відбір проб ґрунту відбувається за допомогою GPS-приймача, який забезпечує точне визначення місця відбору зразків на полі. Відібрані проби передаються в акредитовану лабораторію для здійснення агрохімічного аналізу ґрунтів кваліфікованими аналітиками на сучасних приладах, що гарантує оперативне отримання об'єктивних результатів.


Висока якість результатів досягається завдяки:

 1. Відбір зразків ґрунту відбувається згідно зон, в межах яких агрохімічні показники є близькими. Такий відбір є елементом точного землеробства.
 2. Агрохімічний аналіз ґрунту виконується на сучасному обладнані найкращими спеціалістами.
 3. Перелік показників для аналізу визначається окремо для типових ґрунтово-кліматичних умов кожного з регіонів України.
 4. Рекомендації щодо внесення добрив надають агрономи-спеціалісти із вузькою спеціалізацією. Кожен із спеціалістів працює із однією – двома культурами, що дозволяє надати вичерпні рекомендації щодо системи мінерального живлення.
 5. При наданні рекомендацій враховується економічна складова: ми надаємо рекомендації не під заплановану врожайність, а під запланований прибуток.

АНАЛІЗ ГРУНТУ

Маючи доступ до найсучасніших технологій побудови системи мінерального живлення рослин ми пропонуємо високоякісну послугу світового рівня для всіх сільгоспвиробників України

Вид аналізу Рекомендації щодо вирощування сільськогосподарських культур строки виконання
Стандартний
 1. Вплив основних показників ґрунту (кислотність pH (KCl) та засоленість (Ec) на його придатність для вирощування сільсько-господарської культури.
 2. Визначення основних проблем поля та прогнозування потенціалу врожайності запланованої культури.
 3. Вміст гумусу, доступних форм фосфору (P) та калію (K) в ґрунті згідно стандартизованих методик.
 4. Визначення забезпеченості ґрунту основними елементами живлення: азотом, фосфором та калієм.
 5. Рекомендації щодо внесення азотних, фосфорних та калійних мінеральних добрив під очікуваний врожай (в тому числі на добрива, які є в наявності у замовника).
 6. Рекомендації щодо доцільності проведення додаткових аналізів.
7-14 днів
Професіональний

Всі пункти стандартного аналізу та додатково.

 1. Вміст амонійного азоту (NH4) та доступних форм мезоелементів: кальцію (Сa), магнію (Mg) та сірки (S) в ґрунті згідно стандартизованих методик.
 2. Визначення забезпеченості ґрунту мезоелементами: кальцієм, магнієм та сіркою.
 3. Рекомендації щодо внесення сірко-, кальцій- та магнієвмісних мінеральних добрив під очікуваний врожай (в тому числі на добрива, які є в наявності у замовника).
7-14 днів
Мікроелементи
 1. Вміст доступних форм мікроелементів: бору (B), марганцю (Mn), цинку (Zn) та міді (Cu) в ґрунті згідно стандартизованих методик.
 2. Визначення забезпеченості ґрунту мікроелементами: бором, марганцем, цинком та міддю.
 3. Рекомендації щодо внесення мікродобрив під очікуваний врожай (в тому числі на добрива, які є в наявності у замовника).
5 днів
Гранулометричний
 1. Визначення вмісту основних фракцій (пісок, мул та глина) у ґрунті згідно стандартизованих методик.
 2. Оцінка придатності ґрунту для вирощування с/г культур.
 3. Врахування результатів визначення текстури ґрунту при розрахунках системи мінерального живлення.
 4. Розрахунок значень показників водного режиму (вологість зав’ядіння, найменша та повна вологоємність, коефіцієнт фільтрації).
5 днів

АНАЛІЗ РОСЛИНОднією з таких технологій є оптимізація мінерального живлення с/г культур, яка базується на визначенні реальної, а не уявної забезпеченості рослин елементами живлення. Це дає можливість точно визначити потребу рослин у добривах. Ми використовуємо лише перевірені часом технології та досвід розвинених країн, що дає можливість досягти максимального ефекту.

Використання цього методу, який є невід’ємною частиною для побудови економічно обґрунтованої системи мінерального живлення дасть можливість агроному:

 • визначити необхідність кореневих та позакореневих підживлень
 • вірно вибрати види та дози добрив для листкових підживлень
 • вчасно провести підживлення у випадку зменшення доступності елементів живлення (особливо мікроелементів) в процесі росту рослин, щоб не допустити зменшення врожайності
 • бачити, як реагує рослина на внесені в грунт добрива для корекції їх внесення на наступні роки

Наші спеціалісти досконало володіють технологією рослинної діагностики, для проведення її на найвищому рівні на кожному етапі:

 • спеціалістами компанії розроблена економічно обґрунтована система відбору зразків, яка дає можливість корегувати забезпеченість елементами живлення в потрібний час на критичних стадіях росту рослин
 • наші спеціалісти використовують лише найкращі методики аналізу рослинних зразків, які дозволяють одержувати високоточні результати у найкоротший термін
 • на відміну від інших лабораторій забезпеченість рослин елементами живлення визначається, як для інтенсивних сортів та гібридів, що дозволяє максимально розкрити генетичний потенціал культури.

Мінеральне живлення рослин

Як не дивно, але про хибні підходи, що ніби намагаються забезпечити повноцінне мінеральне живлення доводиться чути навіть від досвідчених агрономів. Натомість знавці законів агрономії дедалі частіше доводять, що оптимізація живлення рослин – це далеко не рівень забезпеченості потреб через мінеральні добрива, а створення комфортних умов, які визначають доступність елементів, що складають мінеральне живлення рослин.

Створюючи концепцію про кругообіг поживних речовин Д. М. Прянишников акцентував: – удобрювати потрібно рослину, а не поля. Ігнорування цього твердження призводить, як до зниження продуктивності, так і до зростання капіталовкладень. Наприклад, беззаперечним є факт, що вапнування кислих ґрунтів сприяє підвищенню коефіцієнта використання азоту з добрив. А форма азотного живлення корегує потребу рослин у калії: так, цілком достатня доза калію для нормального розвитку рослини при нітратному живленні може виявитися недостатньою при внесенні азоту в аміачній формі. Натомість, фосфорне голодування частіше і більш виражено проявляється в умовах нітратного живлення рослин. Ця закономірність характерна і для низки інших елементів, що складають мінеральне живлення, а для деяких з них є кардинально протилежною.

Балансово-розрахункові методи визначення необхідних доз мінеральних добрив для отримання запланованого врожаю дедалі втрачають свою об’єктивність та агрономічну цінність. Адже моделі таких балансів представлені в кількісних величинах азотних, фосфорних або калійних добрив базуються на таких показниках, як: запас поживних речовин в ґрунті та їх винос урожаєм, глибина орного шару, коефіцієнти використання елементів живлення із мінеральних добрив та ґрунту. Якісні ж характеристики поживних речовин у цих моделях не враховані. Не враховані також і особливі потреби сільськогосподарських культур в елементах, що складають мінеральне живлення рослин з позиції сорто-генетичних особливостей культури та етапів її органогенезу, технологій вирощування тощо.

За даними американських вчених, вплив добрив на врожайність визначається на рівні 40-41%, 15-20% – займають гербіциди, 8-10% – якість насіння, коливання в 12-15% залежить від погодних умов, 5% – від іригації (зрошення) і 11-18% – від інших факторів. Тоді як вітчизняні науковці доводять, що вплив добрив на врожайність складає від 30 до 70% і зростає з півдня на північ, від обробітку ґрунту – на 20-30%, від якості насіння – на 10-20%, і на 10% – від сівозміни.

Мінеральні добрива є невід’ємною частиною технологій, але мало хто має необхідну інформацію, щоб раціонально використати наявний ресурс. Не завжди вдається зрозуміти, чого не вистачає рослині, чому не розвивається належним чином коренева система, відмирають кореневі волоски, жовтіють, в’януть, опадають молоді або старі листки рослини, коли вже нібито все зроблено задля успіху. Будь-яке відхилення від норми – це мінус до врожаю, або його якості, мінус від доходу підприємства. Страждає й авторитетність агронома, якого професіоналізм базується на вмінні об’єднання системи «ґрунт – рослина – клімат» за участю елементів, що складають мінеральне живлення.

Не слід забувати, що природним джерелом мікроелементів є ґрунт. Однак, його здатність забезпечити доступність рослинам регулюється факторами ґрунтоутворення, які визначають процеси розчинності й осадження, міграції, акумуляції та перерозподілу мікроелементів у ґрунтовому профілі. А відсутність легкодоступних для рослин мікроелементів веде до функціональних порушень у рослинному організмі та появи низки хвороб.

Для нормального розвитку рослинного організму ґрунт повинен забезпечити увесь спектр необхідних мікроелементів із відповідним їх співвідношенням. Дефіцит того чи іншого елементу частково компенсує внесення мікродобрив під час передпосівної обробки насіння або позакореневе живлення рослин у період їх інтенсивного розвитку. Створення належних умов трансформації, рухомості та засвоєння елементів мінерального живлення може забезпечити проведення вапнування  або гіпсування. Однак хімічна меліорація обов’язково має бути науково-обґрунтована. Є випадки, коли при вапнуванні кислих ґрунтів кількість рухомих форм цинку зменшувалась на 30%, бору – 40% і марганцю – майже в 2 рази. З передозуванням вапна в ґрунтах знижується кількість рухомих форм заліза, цинку, марганцю і бору. Мікроелементи, при цьому, заміщують кальцій вапна і в сполуках карбонатів заліза, цинку, марганцю та міді стають малорухомими. Майже всі елементи стають малорухомими з підвищенням  ґрунтового розчину, а мідь – ще із підвищенням вмісту органічних речовин, молібден, навпаки, при розкислені стає більш рухомим.

Вагомими факторами, що визначають рухомість елементів у ґрунті та їх надходження до рослин є температура, вологість, кислотність, пожнивні рослинні залишки, хімічна меліорація, структура ґрунту тощо.

N Холодна погода, ущільнений та холодний ґрунт, ослаблена мікробіологічна діяльність, заорювання великої кількості соломи,  дефіцит вологи
P2O5 Низька температура ґрунту та повітря, низьке значення рН
K2O Тепла та суха погода
Mg Високий рівень рН, вапнування, карбонати
Ca Суха та тепла погода, коливання вологості ґрунту
S Низька температура
Fe Перезволожений ґрунт, низька або висока температура, погана аерація, високий вміст органічних речовин
Mn Суха погода, низька температура ґрунту, низька інтенсивність освітлення, високий вміст органічної речовини
Zn Низька температура, ущільнений ґрунт, низький вміст органічних речовин
Cu Ущільнений ґрунт, спека, високий вміст органічних речовин
B Посуха, інтенсивне освітлення
Мо Високий вміст органічних речовин, низьке значення рН, обмінний алюміній
Co Підвищення рH ґрунтового розчину

Крім того, потреба рослин в елементах, що забезпечують повноцінне мінеральне живлення, не є сталою і залежить, як від культури, сорту (гібриду), фази розвитку, так і від умов вирощування.

Правильний вибір добрива, внесеного найбільш зручним способом і в потрібний для рослини час – ось головне правило оптимізації мінерального живлення. Яке базується на знаннях агронома в частині особливостей удобрення (вирощування) сільськогосподарських культур в конкретних ґрунтово–кліматичних умовах та підкріплене результатами ґрунтової та рослинної діагностики.

Наша команда кваліфікованих агрономів та менеджерів допоможуть Вам швидко отримати  вичерпну відповідь на питання сільськогосподарського виробництва, а саме:
•    безкоштовно нададуть консультації по вирощуванню  заданої  культури;
•    порадять, як підібрати сорти та гібриди вирощуваних культур, відповідні ґрунтовим та кліматичним особливостям Вашого поля;
•    допоможуть з вибором  засобів захисту рослин  та їх внесенням;
•    нададуть практичні рекомендації  з виїздом в господарство;
•    проконсультують по збиранню врожаю та його обробці;
•    допоможуть довести насіння до посівних кондицій.

close

...

зараз ... oС

вітер ... м/с

вологість ... %

тиск ...